เจดีย์บู้ล่อง

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long pagoda) – เวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long pagoda) อยู่ในเขต 9 ทางตะวันออกของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม เจดีย์บู้ล่อง ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างเจดีย์ มีลักษณะคล้ายกับที่ในประเทศไทยและพม่า