สะพานไม้อูเบ็ง

สะพานไม้อูเบ็ง (U Bein Bridge)

สะพานไม้อูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ถูกสร้างเพื่อใช้สำหรับข้ามทะเลสาบ Taungthaman ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพที่สวยสุดของพม่า