วัดหวังต้าเซียน

วัดหวังต้าเซียน – Wong Tai Sin Temple

วัดหวังต้าเซียน ตั้งชื่อตาม “หวัง ชูปิง” เมื่อ หวัง ชูปิง อายุ 15 ปีเขาเริ่มเข้าสู่ลัทธิเต๋า 14 ปีต่อมาเขาบรรลุการตรัสรู้และกลายเป็นอมตะ