บาสไต

บาสไต (Bastei) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

บาสไต (Bastei) เป็นแหล่งกำเนิดหินที่มีชื่อเสียงที่สุดในแซกซอนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเยอรมนี เมืองบาสไต และ สะพานบาสไต (Bastei Bridge) เป็นไฮไลท์ของพื้นที่เยอรมันอุทยานแห่งชาติแซกซอน